Doneer nu!

Over deze website

Deze website is bedoeld om u als geinteresseerde op de hoogte te houden van onze activiteiten voor de "Eldoret Special School for Mentally Handicapped". De stichting Eldoret-Huizen werft sponsors om deze school te ondersteunen bij het huisvesten en onderwijzen van de kinderen. Het huidige bestuur bestaat uit: Anne-Marie Klein, Ingrid Pegtol, Bert de Boer en Peter van der Pas. Wij zijn nog op zoek naar een extra bestuurslid voor het ondersteunen van onze sponsoractiviteiten. 

In 2010 en 2011 zijn 1 extra leslokaal en een gebouw voor de docenten gerealiseerd, mede dankzij sponsoring vanuit onze gemeente. Gezien de instabiele politieke situatie in Kenia neemt de kans op onveilige situaties en geweld ook voor de Eldoret School toe. De Eldoret School heeft mede hierdoor moeten besluiten om in het belang van de kinderen en docenten in de school het terrein rondom de schoolgebouwen te beveiligen door middel van een stenen omheining. Deze omheining is al deels gerealiseerd en we hopen deze in 2012 met nieuwe sponsors verder af te kunnen bouwen.

Deze website is bedoeld als ondersteuning om dit doel te bereiken.

Over de school

De “Eldoret Special School for Mentally Handicapped” (kortweg de Eldoret special school) is een school voor verstandelijk- en meervoudig gehandicapte kinderen in Eldoret, Kenia. Gehandicapte kinderen worden in Kenia door de bevolking als een grote en niet productieve last ervaren. Er zijn veel kinderen die met de juiste behandeling en begeleiding onderwijs kunnen volgen en iets van hun leven kunnen maken.Er wordt dan ook op de Eldoret special school veel aandacht besteed om deze kinderen, goed voorbereid, uiteindelijk weer een zinvolle plaats te geven in de eigen maatschappelijke omgeving.

De Eldoret Special School is een Non Gouvernementele Organisatie (NGO). Dat wil zeggen dat de school wordt bestuurd door een bestuur dat onafhankelijk is van de overheid. De bestuursleden zijn al jarenlang zeer betrokken bij de school.